Europees Globalisatiefonds helpt ontslagen werknemers van Swissport aan nieuwe baan

13/07/2021
EGF-Vlaanderen

De Europese Unie keurde begin juni een dossier goed waarin via het Europees Globalisatie Fonds (EGF) ruim 3,7 miljoen euro wordt vrijgemaakt om de getroffen werknemers te steunen bij hun re-integratie op de arbeidsmarkt.

De EGF-steun treedt retroactief in werking vanaf de eerste dag na het faillissement van Swissport.

Hierdoor kan ook de snelle tussenkomst van de sociale interventieadviseurs van de VDAB in samenwerking met Aviato onmiddellijk na het faillissement in het EGF-dossier worden opgenomen.

Sinds de start van de re-integratieactiviteiten hebben intussen al ruim 500 van de getroffen Vlaamse werknemers een nieuwe job gevonden.

Top