Body blocks
  1. Aantrekken van nieuw talent: Stagiairs vormen een uitstekend rekruteringskanaal om geschikt personeel te vinden, vooral in tijden van een competitieve arbeidsmarkt. Het is een kans om fris en veelbelovend talent aan te trekken.

  2. Gescreende kandidaat: Een stagiair(e) komt met theoretische kennis en is sterk gemotiveerd om zijn/haar opleiding succesvol af te ronden. Dit zorgt voor een solide basis en toewijding.

  3. Op maat opleiden: Door een stagiair(e) aan te nemen, krijg je de mogelijkheid om iemand te vormen volgens de specifieke behoeften van je sector/bedrijf. Ze kunnen de vaardigheden die ze tijdens hun opleiding hebben verworven direct toepassen in de praktijk.

  4. Kennisuitwisseling: Het aannemen van een stagiair(e) opent de deur naar samenwerkingen met scholen en andere stageverstrekkers. Dit bevordert en verbetert de uitwisseling van kennis en ervaringen.

  5. Investering in employer branding: Het aannemen van een stagiair(e) biedt niet alleen een kijkje in de dagelijkse gang van zaken van je bedrijf, maar draagt ook bij aan de branding van je bedrijf als werkgever. Het geeft potentiële werknemers en partners een beeld van de identiteit en invloed van jouw bedrijf in de sector.

Stages
Stages
Stages

Aviato, jouw connector met het onderwijs!

Ontdek hier hoe je snel en eenvoudig een stagiair(e) aanwerft!

 

  • STAP 1: Vul het stageformulier in in de taal van de stage.

  • STAP 2: Aviato doet een kwaliteitscheck.

  • STAP 3: Je stageplaats wordt gepubliceerd op de vacaturesite van Aviato. 

  • STAP 4: De scholen nemen rechtstreeks contact op met de bedrijven via de manier die je hebt aangegeven in het formulier.

Indien er problemen zijn, contacteer ons.

Top