Educavia, uitbouw kennisregio vliegtuigtechnieken

01/12/2018
technieker die aan een motor sleutelt

De luchtvaartsector is booming business! De komende 20 jaar wordt een verdubbeling van luchtvaartactiviteiten verwacht, met als gevolg een groot tekort aan luchtvaarttechnici. Er is een snelle technische evolutie binnen de luchtvaartsector, waarbij innovatieve technologieën worden ingezet. 

Het onevenwicht tussen het aantal gecertificeerde luchtvaarttechnici, het aanbod luchtvaartopleidingen én de noden van de industrie, brengt grote uitdagingen met zich mee. Om op die uitdagingen antwoord te bieden hebben verschillende partners binnen het luchtvaartonderwijs en de luchtvaartindustrie in Vlaanderen en Nederland de krachten gebundeld in het interregionaal project: “Educavia”. Door de gerichte ontwikkeling en integratie van luchtvaartopleidingen wil Educavia de verdere groei van deze hoogtechnologische dienstensector behouden en versterken. De finaliteit van het Educavia project op het vlak van luchtvaartopleidingen is om gedurende de projectduur van 3 jaar, te komen tot inhoudelijk hervormde, nieuwe opleidingstrajecten én structuren, voor jaarlijks 500 studenten in het reguliere onderwijs en 7000 werknemers in de MRO bedrijven.

Logo Interreg Vlaanderen-Nederland

Interreg Vlaanderen-Nederland

Interreg Vlaanderen – Nederland subsidieert interregionale projecten voor slimme, groene en inclusieve groei. Om de MRO-sector (Maintenance, Repair & Overhaul) te verankeren binnen de kennisregio worden er digitale leer- en opleidingsplatformen ontwikkeld. Dit bevordert de flexibiliteit en efficiëntie van het opleidingsaanbod. Educavia zal inzetten op het ontwikkelen en ondersteunen van innovatieve toepassingen van nieuwe luchtvaarttechnologieën.

Onder meer elektrisch aangedreven vliegtuigen, composietmaterialen en innovatieve productieprocessen worden opgenomen in het opleidingsaanbod. De opleidingen worden aangeboden binnen het kader van de Part 66/147 regelgeving, waardoor de luchtvaarttechnici overal binnen de Europese grenzen aan de slag kunnen. Het inrichten van een Niveau 5 opleiding biedt kansen aan werknemers en werkzoekenden die een carrièreswitch naar en binnen de luchtvaart ambiëren.

logo's van VLOC, Aviato, Vives, Aircraft Maintenace & training school, ZAVO, FLAG en NAG

Projectpartners

De projectpartners binnen Educavia overkoepelen samen alle stakeholders binnen de Vlaamse en Nederlandse luchtvaarttechnologie. Het Vlaams Luchtvaartopleidingscentrum (VLOC – Oostende, België) en de Aircraft Maintenance & Training School (AM&TS – Hoogerheide, Nederland) zijn op vandaag reeds de referentie voor luchtvaartopleidingen binnen de kennisregio. Hogeschool VIVES (West-Vlaanderen, België) en secundair onderwijspartner ZAVO (Zaventem, België) hebben elk jarenlang ervaring in het luchtvaartonderwijs.

Aviato is als projectpartner van groot belang voor de link met de arbeidsmarkt. Vanuit de luchtvaartindustrie zullen sectororganisaties Flemish Aerospace Group (FLAG) en Netherlands Aerospace Group (NAG) de communicatie en samenwerking met de luchtvaart technische bedrijven in de kennisregio garanderen.

logo van EFRO, VLAIO, Provincie Vlaams Brabant, het Ministerie voor Economische Zaken en Klimaat en Provincie West-Vlaanderen

Dit project komt tot stand dankzij de financiële steun van volgende overheden: het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (VLAIO), Provincie Noord-Brabant, het Ministerie voor Economische Zaken en Klimaat (NL), Provincie Vlaams-Brabant en Provincie West-Vlaanderen.

Top